Kamienka

Číslo revíru: 
4-0970-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Potok Kamienka od ústia pri obci Hniezdne po pramene.