Ipeľ č. 7

Číslo revíru: 
3-1280-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso vodárenskej nádrže Málinec, vrátane Banského potoka od ústia do Ipľa po pramene.