Ipeľ č. 6

Číslo revíru: 
3-1270-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica. Lovná miera: amur 70 cm.