Hričovský kanál

Číslo revíru: 
3-1040-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Považská Bystrica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Vodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Beňov. Lovná miera: lieň 35 cm.