Hrelikov potok

Číslo revíru: 
4-0710-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Potok Hrelikov od ústia v obci Prakovce po pramene.