Hradnianka

Číslo revíru: 
3-1010-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bytča
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.