Hornád č. 4

Číslo revíru: 
4-0660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Lovná miera:pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.