Hornád č. 3

Číslo revíru: 
4-0650-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Krompachy
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.