Gidra č.1

Číslo revíru: 
2-0660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trnava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Trnava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, amur 70 cm.