Galovanská zátoka

Číslo revíru: 
3-0810-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Vodná plocha (12 ha) Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 32 cm, pstruh potočný 28 cm.