Dunaj č.3 – Rusovecká sústava ramien

Číslo revíru: 
1-0130-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Sústava ramien (56,1 ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.