Dunaj č.3 – OR Veľký Zemník

Číslo revíru: 
1-0110-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Vodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD Gabčíkovo medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200 m na ľavej strane a šírke 90 m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinní riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO SRZ Bratislava 5). Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.