Dunaj č.3 – Materiálová jama A

Číslo revíru: 
2-0530-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda