Dunaj č.3 – Ľavostraný priesakový kanál VD

Číslo revíru: 
2-0520-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda. Čilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec kanála. Lov rýb upravený miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ Šamorín. Lov rýb na Lagúne povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.