Dobšinský potok

Číslo revíru: 
4-0380-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Dobšiná
Popis revíru: 

Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene.