Derivačný kanál Váhu

Číslo revíru: 
3-0660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami.