Delňa

Číslo revíru: 
4-0370-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prešov
Organizácia: 
MsO SRZ Prešov
Popis revíru: 

Potok Delňa od ústia pri obci Haniska po pramene.