Cirocha č. 1

Číslo revíru: 
4-0260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.