Čierňanka č. 1

Číslo revíru: 
3-0540-5-1
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.