Bystrý potok (zvolen)

Číslo revíru: 
3-0440-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Detva
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka.