Barnov potok č. 1

Číslo revíru: 
4-0030-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Snina
Organizácia: 
MO SRZ Snina
Popis revíru: 

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad obcou Zemplínske Hámre.