Banský potok (lučenec)

Číslo revíru: 
3-0020-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.