Poprad č. 3b

Číslo revíru: 
4-1961-6-4
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
chyť a pusť
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od lavičky pre peších v meste Stará Ľubovňa - miestna časť Podsadek po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka). Na tomto revíri je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.