Mlynský potok (L.hrádok)

Číslo revíru: 
3-2280-4-3
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Liptovský Mikuláš