VN Vráble

Číslo revíru: 
2-5510-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Nitra
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Vráble a odtokový kanál od telesa hrádze po vyústenie do rieky Žitava.