Veľký Hutný potok

Číslo revíru: 
4-3150-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Veľký Hutný potok od ústia pod obcou Helcmanovce po pramene.