Váh č.10 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-4590-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene.