Sloviansky

Číslo revíru: 
3-3790-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Sloviansky potok od ústia do Valčianskeho potoka po pramene.