Rudňanský potok

Číslo revíru: 
4-2150-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Rudňanský potok od ústia po pramene.