Poľovnícky potok

Číslo revíru: 
4-1920-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Gelnica
Popis revíru: 

Poľovnícky potok od ústia nad obcou Kojšov po pramene.