Petrovolehotský potok

Číslo revíru: 
2-2130-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Petrovolehotský potok od ústia do Machnáča po pramene nad obcou Petrova Lehota.