Papradnianka – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-2820-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Potok Papradnianka od posledného betónového mosta v obci Papradno - časť Podjavorník po pramene a potoky Kočkovský, Ráztocký, Komjatné, Modlatínsky, Jasenický, Žilín, Majerský, Medveďský od ústia do Papradnianky po pramene.