Osliansky potok č. 2

Číslo revíru: 
3-2770-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Osliansky potok od ústia potoka Cerová po pramene.