Nitrica č. 4 – chovné potoky

Číslo revíru: 
3-2500-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Potoky Nevidzianka, Jasenina, Čavojský, Slávikovský, Zliechovský od ústia do rieky Nitrica po pramene.