Kýčerský potok

Číslo revíru: 
3-1820-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Kýčerský potok od ústia do potoka Lednica (Zubák) po pramene.