Koprivnický potok

Číslo revíru: 
4-1070-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Giraltovce
Popis revíru: 

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po pramene a potok Stuľanský od ústia po pramene.