Iľanovka


Číslo revíru: 
3-1230-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.