Drtenovka

Číslo revíru: 
3-0740-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Považská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Považská Bystrica
Popis revíru: 

Drtenovka (Plevnický potok) od ústia do rieky Váh pod obcou Plevník po pramene.