Dobrotka

Číslo revíru: 
2-0340-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Nitra
Organizácia: 
MsO SRZ Nitra
Popis revíru: 

Potok Dobrotka od ústia po pramene.