Demänovka č. 2

Číslo revíru: 
3-0650-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Liptovský Mikuláš
Organizácia: 
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Popis revíru: 

Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná Voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.