Čierny potok (turzovka)

Číslo revíru: 
3-0590-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Turzovka
Popis revíru: 

Čierny potok od ústia do Olešnianky po pramene.