Združenie poľovníkov TURČOK

Združenie poľovníkov TURČOK

IČO:

45022241

Obchodné meno:

Združenie poľovníkov TURČOK

Dátum vzniku:

13.07.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Budova OcÚ, Turčok 2, Turčok, 04918

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526321 - Turčok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený