Urbárska poľovnícka spoločnosť Starý Háj

Urbárska poľovnícka spoločnosť Starý Háj

IČO:

37805479

Obchodné meno:

Urbárska poľovnícka spoločnosť Starý Háj

Dátum vzniku:

08.08.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Predmier, Predmier, 01351

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517895 - Predmier

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený