Spolok poľovníkov HRON ŽELIEZOVCE

Spolok poľovníkov HRON ŽELIEZOVCE

IČO:

37969579

Obchodné meno:

Spolok poľovníkov HRON ŽELIEZOVCE

Dátum vzniku:

23.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 25, Želiezovce, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502987 - Želiezovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený