Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia Hornád so sídlom Trstené pri Hornáde

Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia Hornád so sídlom Trstené pri Hornáde

IČO:

35511427

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, základná organizácia Hornád so sídlom Trstené pri Hornáde

Dátum vzniku:

12.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tichá 3, Trstené pri Hornáde, 04411

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522104 - Trstené pri Hornáde

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený