Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia NOVOHRADU

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia NOVOHRADU

IČO:

00418765

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia NOVOHRADU

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mierova 32, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec