Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia GEMER Rožňava - Revúca

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia GEMER Rožňava - Revúca

IČO:

00418935

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia GEMER Rožňava - Revúca

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Strelnica 248/22, Rožňava, 04801

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525529 - Rožňava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený