Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

IČO:

00418838

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bystrická 53, Žarnovica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517381 - Žarnovica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

04 - 3-4 zamestnanci