Slovenský poľovnícky zväz PZ DOMOVINA

Slovenský poľovnícky zväz PZ DOMOVINA

IČO:

35607688

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz PZ DOMOVINA

Dátum vzniku:

30.06.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Viničné, 90023

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508306 - Viničné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený