Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Žirany-Jelenec

IČO:

35626372

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Žirany-Jelenec

Dátum vzniku:

16.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žirany 377, Žirany, 95174

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500992 - Žirany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený